Stig Baumgartner: Hakunila Paintings
Forum Box Gallery 8.-30.1.2011

Some two and half years ago, I became frustrated with the painting in progress in my studio, and covered it over with a single black square. The new form that emerged immediately reminded me of something. I called the work “Draw a square!”. This title sprang to mind from a childhood saying – meaning something along the lines of “Do you want to fight?”, and from this starting point, I began to create a series of similar paintings, having, for example, two or more connected squares depicted on the canvas.

At a later date, I began in my mind to associate these paintings with certain locations. Now the works reminded me of, for example, specific buildings or their pre-cast elements, as well as of people and sculptures or paintings I had sometime viewed. I named this series of paintings “Hakunila”, after a notorious Vantaa neighbourhood – referring to the place where I grew up.

The paintings are not, however, directly based on sketches of buildings, places, people, paintings or statues. Rather, they are a way of processing memories or impressions that I have wanted to link to Hakunila, a suburb where, for instance, different housing blocks can be distinguished by the colours of their pre-cast elements. Hakunila also offers a specific example of a modern architectural Utopia, as well as a suitably tangible inspiration for the modern themes of my paintings. I would best describe the themes depicted  as crude monuments celebrating memories and impressions. The act of painting and my struggles with these works and their themes have, in my mind, been translated into personal gestures based on human-scale experiences.

Works from the Hakunila series are exhibited in the two lower halls of the Forum Box Gallery. A smaller series of drawings and paintings created alongside the Hakunila works are on display in the side room. I have paired these untitled geometrical paintings with, amongst others, my drawings of Roman statues. The spatial challenges and comparisons apparent in these series of pictures are some kind of an examination into the gravity of the line. The weight or lightness of line forms spatial structures, and implements the acts of drawing and scribbling on the surface of the work.

Stig Baumgartner
Stig Baumgartner : Hakunila maalaukset
Galleria Forum Box 8.1-30.1.2011

 

Kaksi ja puoli vuotta sitten työhuoneellani turhauduin työn alla olleeseen maalaukseeni ja maalasin työn umpeen yhdeksi tummaksi neliöksi. Syntynyt uusi muoto tuntui heti muistuttavan minua jostakin. Annoin teokselle nimeksi: “Piirrä neliö!” Tämä sanonta muistui mieleen lapsuudestani ja se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin “Tapellaanko?”. Aloin maalata vastaavia maalauksia lisää niin, että kankaalla saattoi olla maalattuna kaksi tai useampia neliöitä kiinnittyneinä toisiinsa.

Myöhemmin aloin liittää näitä maalauksiani mielessäni selkeämmin tiettyihin paikkoihin. Työt muistuttivat nyt esimerkiksi rakennuksista tai niiden betonielementeistä mutta myös henkilöistä, veistoksista tai muista joskus näkemistäni maalauksista. Annoin sarjalle nimeksi, vantaalaisen lähiön mukaan, ”Hakunila” – viitaten paikkaan, jossa olen suuren osan lapsuuttani ja nuoruuttani viettänyt.

”Hakunila” - sarjan maalaukset eivät perustu kuitenkaan suoraan luonnoksiin rakennuksista, paikoista, henkilöistä, maalauksista tai veistoksista. Näyttelyn teokset ovatkin enemmän tapa käsitellä muistoja tai mielikuvia, jotka olen nyt halunnut liittää Hakunilaan, lähiöön, jossa esimerkiksi betonikorttelit on eroteltu toisistaan erilaisilla rakennuselementtien värityksillä. Hakunila on myös omanlaisensa esimerkki modernin arkkitehtuurin utopiasta ja sopivan konkreettinen esikuva maalausteni moderneille aiheille. Maalauksissani esittämiäni aiheita kuvailisinkin parhaiten muistojen betonipatsaiksi ja mielikuvien monumenteiksi. Kamppailuni näiden maalausten ja käyttämieni aiheiden parissa ovat lopulta mielestäni muotoutuneet inhimillisen kokemuksen kokoisiksi ja henkilökohtaisiksikin eleiksi.

Forum Boxin näyttelyssä ”Hakunila” - sarjan teokset täyttävät gallerian kaksi alinta salia. Gallerian takatilassa on esillä pienempi kokonaisuus ”Hakunila” maalausten kanssa rinnan tehtyjä muita piirustuksia ja maalauksia. Takahuoneen nimettömät geometriset maalaukset olen rinnastanut muun muassa piirustuksiini roomalaisista muotokuvapatsaista. Tilalliset ongelmat ja rinnastukset näissä takahuoneen teossarjoissa ovatkin­­ eräänlaista viivan painovoiman tutkimista. Viivan paino - tai keveys - ilmenee tilallisina rakenteina, piirtämisen tapahtumana ja  teoksen pinnan raapusteluna.

 

Stig Baumgartner